Portfolio Information

  • Architect: OMA
  • Location: Milan, Italy
  • Name: EuroMilano, Bovisa
  • Type of project: Urban redevelopment
  • Size: 900000 m2

Milano_2008